Vill du sälja mark? Vi är alltid intresserade av tomtmark på bra lägen för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva villatomter.

www

Vill du sälja mark?

Vi har erfarenhet av köp och försäljning av tomtmark sedan 1989 och är alltid intresserade av att köpa mark. Kanske har du ett lantbruk där delar av marken är mindre bra ur lantbrukssynpunkt? Den kan vara desto mer värdefull och attraktiv som tomtmark. 

Vad är ett attraktivt läge?

Det vi ser som attraktivt läge kan variera stort men generellt är en fördel om marken ligger i eller i närheten av ett samhälle, har en trevlig omgivning gärna nära vatten eller vackra naturområden. Många av våra kunder vill bo i närheten av samhällsservice såsom dagis, skola, kollektivtrafik och livsmedelsbutiker. Attraktivt kan också vara mindre exploaterade områden. Ring och prata med oss om du har mark som du tror kan vara intressant för oss.

I det fall din mark inte faller inom ramen för vår verksamhet kan vi i vissa fall istället hjälpa dig att ombesörja försäljningen. Du slipper besväret, vi sköter om affären från början till slut till ett överenskommet arvode. 

Kontakta oss så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.